Adokapı

Adokapı Kapı Modelleri

Ado kapı

ADO 100

Ado kapı

ADO 103

Ado kapı

ADO 106

Ado kapı

ADO 110

Ado kapı

ADO 111

Ado kapı

ADO 330

Ado kapı

ADO 331

Ado kapı

ADO 410

Ado kapı

ADO 411

Ado kapı

ADO 412

Adokapı

ADO 440

Adokapı

ADO 442

Adokapı

ADO 446

Ado kapı

ADO 600

Adokapı

ADO 601

Adokapı

ADO 606

Adokapı

ADO 1122R

Adokapı

ADO 1122L

Adokapı

ADO 1132

Adokapı

ADO 1134

Adokapı Kapı Modelleri

TEKNİK BİLGİLER
Kompozit Malzeme Nedir?
İki veya daha fazla sayıdaki aynı veya farklı gruptaki malzemelerin, en iyi özelliklerini bir araya toplamak yada ortaya yeni bir özellik çıkarmak amacıyla, bu malzemelerin birleştirilmesiyle oluşan malzemelere “Kompozit Malzeme” denir. Başka bir deyişle birbirlerinin zayıf yönünü düzelterek üstün özellikler elde etmek amacı ile bir araya getirilmiş değişik tür malzemelerden veya fazlardan oluşan malzemeler olarak da adlandırılabilir. İlk çağlardan beri insanlar kırılgan malzemelerin içine bitkisel veya hayvansal lifler koyarak bu kırılganlık özelliğinin giderilmesine çalışmışlardı.
Bu konularda en iyi örneklerden biri kerpiç malzemedir.
Kerpiç üretiminde killi çamur içine katılan saman, sarmaşık dalları gibi sap ve lifler, malzemenin gerek üretim, gerek kullanım sırasındaki dayanımını artırmaktadır.
Kompozit malzeme türleri şunlardır:
1. Polimer Kompozitler,
2. Metal Kompozitler,
3. Seramik Kompozitler.
Kompozit malzemelerin üç ana elemanı bulunmaktadır. Bunlar:
1. Matris Elemanı:
2. Takviye Elemanı:
3. Katkılar Maddeleri:
Kompozit malzeme kullanılan matris malzemenin ismini alır.
Bu gruptaki kompozit malzemeler uçak-uzay, savunma, yapı-inşaat, tüketim mallarında, korozyon dayanımı gerektiren uygulamalarda, elektrik-elektronik, denizcilik, kara taşıtlarında ve özel amaçlı uygulamalarda kullanılmaktadır. özellikle otomotiv sektöründe giderek artan ve % 6’ya yaklaşan bir uygulama artış hızı görülmektedir.